logo


Stiklestad, Norway
29. sept. - 1. okt. 2017


 
Stiklestad Nasjonale Kultursenter og hotell
 

Vi gjør oppmerksom på at dette blir vår siste UFO konferanse, da fokuset nå blir dreid mot å gjøre så mange som mulig oppmerksom på de katastrofale konsekvensene av verdensomspennende værmodifikasjon. Ønsker du å oppleve et slikt arrangement, bør du derfor benytte anledningen nå. 


Kontakt

Årets tema er kontakt med våre eldre brødre og søstre i universet.
Hvem kontakter oss og hvorfor? Hvilken betydning har det?

Et perfekt sted for en slik konferanse

Det går en ley-line gjennom Stiklestad og videre til Nidarosdomen. Det har og vært to kornsirkler på Stiklestad, en på 50-tallet og en i 2001. Dessuten har det vært gjort en rekke UFO observasjoner i dette området.
Flower of Life kornsirkel i 2001 på Øvre Haug gård, Stiklestad.
Foto: Verdalingen, Innherreds Folkeblad


Vi vil også denne gang ha Skywatch om kveldene. Landskapet er åpent, har spredt bebyggelse og god utsikt i alle himmelretninger. Disse blir ikke fast bestemt på forhånd, da de er væravhengig.


Den store bygningen oppe til venstre er hotellet med konferansesenter.

NB! Vær tidlig ute med å booke, da hotellet på Stiklestad kun har 56 rom tilgjengelig! Alle rom denne helgen er reservert for deltagere på konferansen, så når en bestiller må en gi beskjed om at en skal delta! Hvis ikke får en beskjed om at det er fullt. De fleste av rommene er familierom med plass for max. 5 personer. Dersom flere går sammen, er det altså muligheter for å utnytte kapasiteten best mulig og gjøre overnattingen rimeligere.
Vi oppfordrer også alle som kommer med bil og som derfor har mulighet til å komme seg til og fra på en enkel måte, om enten å booke på Verdal hotell eller Stiklestad Park! Se overnatting.

Information in English

Forelesere/Lecturers:

Whitley Strieber, US - Skype

 

 
Bill Ryan; UK - Skype


Robert Salas, USVeronica Paz Wells, Ca/Peru

Paola Harris, US

Suzy Hansen, NZ


Gary Heseltine, UK

Esen Sekerkarar, TR
PS! Vi tar forbehold om endringer.

Henvendelser/Contact us:

NB! For at vi skal kunne svare deg må du oppgi din e-post adresse!
We MUST have your e-mail adress in order to answer!


Spørsmål?

Har du spørsmål, kan du enten bruke kontaktskjemaet eller sende e-post til:
ufokonferanse@gmail.com.
Vi gir deg som regel en tilbakemelding innen 24 timer. Hilsen Terje Wulfsberg og Ann-Kristin Normann.
 TwitterFacebook